Žaidimo scenarijai

Siūlome pažaisti dažasvydį gamtoje pagal tokius žaidimo scenarijus:

- Skerdynės

2 komandos pradeda iš skirtingų aikštelės pusių. Laimi ta komanda, kuri greičiau eliminuoja savo priešininkus.

- Kalvos karalius
2 komandos pradeda iš skirtingų aikštelės pusių. Laimi ta komanda, kuri greičiau pasiekia vėliavą, esančią aikštelės centre.

- Užkariautojas
Komandos tikslas – pirmiems paimti aikštelės centre esančią vėliavą ir pargabenti ją į savo bazę.

- Lape ir skalikai
Vienas arba keli žaidejai (lapės) kovoja prieš likusius (skalikus).  Jėgų išlyginimui skalikams nuo ginklų gali būti nuimamos dėtuvės, kad šautuvą po kiekvieno šuvio tektų užtaisyti patiems.

- Bazės gynyba
Viena komanda užima pakankamai saugią teritoriją ir stengiasi kuo ilgiau atsilaikyti nuo puolančiųjų. Gali buti nustatomas žaidimo laikas, per kuri besiginantiems reikia atsilaikyti. Paprastai puolanti komanda turėtų būti didesnė arba kiekvienam jos nariui suteikiama daugiau “gyvybių”.

- Alibaba  
Komandos išsirikiuoja atviroje teritorijoje viena priešais kitą. Sulyg teisėjo signalu kiekvienas žaidėjas paleidžia po šuvį į vieną pasirinktą priešininką. Nukautieji palieka žaidimo aikštę, o likę gyvieji žengia žingsnį priešo artyn.  “Procedūra” kartojama, kol nebelieka nei vieno kurios nors komandos nario.


Back to Top